Galloway Gerling

 

 

 

 

 

 Mutterkühe

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

   

 

 

 

  Alegra v. Felde                                               dun (Rotf)                                                         geb. April 2005                                               888g

   Va:Ferdinand v.Sternbusch                                                    887m

  Mu: Ariana v:Felde                                                            778g

 

  Mutter v.Aura (zimtf.)                 

 

 

 

 

 

 

 Rabea v.Felde                                                             geb. 25.7.13                                                                         877 g                                                                                   white black po. (Rotf)

  Mu: Raisa v.Felde                                                 887g                                     

 Va: Pilz v.d. Düsselburg                                    888g

 

1b  Murrhardt 2014                                           

1d FHB Schau 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flora v.Felde                                  geb.26.4.2014                                                       778 g

 dark-dun (Rotf.)

 Mu.Fatma v.Felde                                            788 g

 Va: Xavie v.Kronenhof                                     878 g

 1c FHB Schau 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dana v.Felde                                                  geb. 29.3.14                                                                         red dunkel pigm.                                              878 m

  Mu: Dora v.Felde                                            878

 Va: Cäsar v.Felde                                            878g

 

1a BDG Bundesschau Erfurt                          und schönste rote Galloway

 1a und Reservesiegerin FHB 2017

 
 

 

 

   

 

 

 Tesca v.Felde                                   geb.20.4.14                                                      white red po.                                                   887g

 Mu:Teresa v.Felde                                             888g 

 Va: Mister G                                                        878m

 

 

     Schauerfahren und führig                          1b FHB Schau 2015                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aura v.Felde  geb.15.8.14                                               Umfärber red>>>dun                                       877 m   

 Mu.Alegra v.Felde                                               888g

  Va:Uganda v.Burgwald                                      988g

 

 1a und Reservesiegerin                                     FHB Schau 2016

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fara v.Felde                                                     geb. 10. 9. 14                                           Umfärber red >> black                                      887 g

  

    Mu: Fatima v.Felde                                    888g

   Va: Uganda v.Burgwald                              988g

 

  1b FHB Schau 2016

 

 

 

 

 

 

 

Marga v.Felde                                                     geb.3.3.15                                              vorläufige Bew. 878m

 Mu: Malene v.F.                                               888 g

Va: Pilz v. d. Düsselburg                                   888 g

 

 1c Ga-Open 2017

 

 

 Witta v.Felde                                     geb.10.10.15

Mu: Wencke v.F                                                red     876 m

Va: Cäsar v.F.                                                   red    878 g

1b FHB Schau 2017

 gekalbt v.Hassan v.F.                                            Totes wbl. zimtfarbenes Kalb

 
 

 

 

Fabia v.Felde

  geb.1.3.16

  red-brindle

  Va:Walter v.Asterlagen                               787m

  Mu: Fatma v.Felde                                       778g

 Starke Bemuskelung

  7.2.19 red Bullkalb v.Manchu

  
 

 

 Gunda v.Felde

  geb.3.3.16

  m.Rotfaktor

  Va: Xavie v.Kronenhof                                   878 g

 Mu: Greta v.Felde                                         877m

 5.2.19 schwarzes Kuhkalb v.Witas                        nicht die Wunschfarbe

 

 Asia v.Felde

  geb.20.3.16

   red hell pigm.

   Va:Jock v.Felde                                           878g

  Mu:Aster Bieberer                                        888g

 1a Ga-Open Alsfeld 2016                                  1c FHB 2018                                                       1d BDG Schau Erfurt 2018

FHB und Erfurt hätte Bewertung       besser sein müssen

 gekalbt 20.4.19    wbl.                                               red  v. Xantos

 
 

 

Fana v.Felde geb.30.7.16

  red- brindle

  Mu. Fama v.Felde                                         887g

 Va: Walter v.Asterlagen 787m                                                                 red-brindle

1c FHB Schau 2018

 gekalbt 15.6.19 wbl. brindle v Manchu

 
 

 

 Olesa v.Felde

   geb.2.8.16

  red hell pigm.

  Va. Xantos                                                    888g

  Mu. Onka v.Felde                                         888g

  Erstes Kalb v.neuen Schott.Bullen

1b Jungt.Hochheim 2018

gekalbt 28.4.19      wbl.                                           silver-dun  v. Hassan

 

 

 

 

Karl-Heinz Gerling | galloway-gerling@t-online.de