Galloway Gerling

 

 

 

 

 

 Mutterkühe

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

   

 

 

 

  Alegra v. Felde                                               dun (Rotf)                                                         geb. April 2005                                               888g

   Va:Ferdinand v.Sternbusch                                                    887m

  Mu: Ariana v:Felde                                                            778g

 

  Mutter v.Aura (zimtf.)                 

 

 

 

 

 

 

 Rabea v.Felde                                                             geb. 25.7.13                                                                       877 g                                                                                   white black po. (Rotf)

  Mu: Raisa v.Felde                                                 887g                                     

 Va: Pilz v.d. Düsselburg                                    888g

 

1b  Murrhardt 2014                                           

1d FHB Schau 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flora v.Felde                                  geb.26.4.2014                                                       778 g

 dark-dun (Rotf.)

 Mu.Fatma v.Felde                                            788 g

 Va: Xavie v.Kronenhof                                     878 g

 1c FHB Schau 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dana v.Felde                                                  geb. 29.3.14                                                                         red dunkel pigm.                                              878 m

  Mu: Dora v.Felde                                            878

 Va: Cäsar v.Felde                                            878g

 

1a BDG Bundesschau Erfurt                          und schönste rote Galloway

 1a und Reservesiegerin FHB 2017

 
 

 

 

   

 

 

 Tesca v.Felde                                   geb.20.4.14                                                      white red po.                                                   887g

 Mu:Teresa v.Felde                                             888g 

 Va: Mister G                                                        878m

 

 

     Schauerfahren und führig                          1b FHB Schau 2015                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aura v.Felde  geb.15.8.14                                               Umfärber red>>>dun                                       877 m   

 Mu.Alegra v.Felde                                               888g

  Va:Uganda v.Burgwald                                      988g

 

 1a und Reservesiegerin                                     FHB Schau 2016

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fara v.Felde                                                     geb. 10. 9. 14                                           Umfärber red >> black                                      887 g

  

    Mu: Fatima v.Felde                                    888g

   Va: Uganda v.Burgwald                              988g

 

  1b FHB Schau 2016

 

 

 

 

 

 

 

Marga v.Felde                                                     geb.3.3.15                                              vorläufige Bew. 878m

 Mu: Malene v.F.                                               888 g

Va: Pilz v. d. Düsselburg                                   888 g

 

 1c Ga-Open 2017

 
 

 Witta v.Felde geb.10.10.15

 Wencke v.Felde 876m

Cäsar v.Felde 878g

1b FHB 2017

gekalbt v.Hassan totes zimt wbl.

 

 

 

 Gusta v.Felde

   geb. 15.2.16

   dark-dun

  Va:Xavie                                                        878g

  Mu: Grit v.Felde

  gekalbt 18.4.19   wbl.                                              dark-dun v.Witas

 
 

 

 

Fabia v.Felde

  geb.1.3.16

  red-brindle

  Va:Walter v.Asterlagen                               787m

  Mu: Fatma v.Felde                                       778g

 Starke Bemuskelung

  7.2.19 red Bullkalb v.Manchu

  
 

 

 Gunda v.Felde

  geb.3.3.16

  m.Rotfaktor

  Va: Xavie v.Kronenhof                                   878 g

 Mu: Greta v.Felde                                         877m

 5.2.19 schwarzes Kuhkalb v.Witas                        nicht die Wunschfarbe

 

 Asia v.Felde

  geb.20.3.16

   red hell pigm.

   Va:Jock v.Felde                                           878g

  Mu:Aster Bieberer                                        888g

 1a Ga-Open Alsfeld 2016                                  1c FHB 2018                                                       1d BDG Schau Erfurt 2018

FHB und Erfurt hätte Bewertung       besser sein müssen

 gekalbt 20.4.19    wbl.                                               red  v. Xantos

 
 

 

Fana v.Felde geb.30.7.16

  red- brindle

  Mu. Fama v.Felde                                         887g

 Va: Walter v.Asterlagen 787m                                                                 red-brindle

1c FHB Schau 2018

 tragend v.Manchu v.Burgwald

 
 

 

 Olesa v.Felde

   geb.2.8.16

  red hell pigm.

  Va. Xantos                                                    888g

  Mu. Onka v.Felde                                         888g

  Erstes Kalb v.neuen Schott.Bullen

1b Jungt.Hochheim 2018

gekalbt 28.4.19      wbl.                                           silver-dun  v. Hassan

 

 

 

 

Karl-Heinz Gerling | galloway-gerling@t-online.de