Galloway Gerling

 

 

 

 

 

 Mutterkühe

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Rabea v.Felde                                                             geb. 25.7.13                                                                         877g                                                                                            white black po. (Rotf)                                                                                   1b Murrhardt 2014                                                   1d FHB Schau 2015

  Mu: Raisa v.Felde                                                 887g                                     

 Va: Pilz v.d. Düsselburg                                      888g

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dana v.Felde                                                         geb. 29.3.14                                                                                                 red dunkel pigm.                                                    878 m                                                                        1a BDG Bundesschau Erfurt                                  und schönste rote Galloway                                   1a und Reservesiegerin FHB 2017

  Mu: Dora v.Felde                                                  878

 Va: Cäsar v.Felde                                             878g                                                                  

   Cäsar 1a FHB Schau 2013 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tesca v.Felde                                      geb.20.4.14                                                      white red po.                                                        887g                                                                          1b FHB Schau 2015

 Mu:Teresa v.Felde                                             888g 

 Va: Mister G                                                        878m

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aura v.Felde  geb.15.8.14                                               Umfärber red>>>dun                                             877 m                                    1a und Reservesiegerin FHB Schau 2016   

 Mu.Alegra v.Felde                                               888g                                                                          Alegra 1a FHB Schau 2006

  Va:Uganda v.Burgwald                                      988g

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fara v.Felde                                                          geb. 10. 9. 14                                                 Umfärber red >> black                                          887 g                                                                          1b FHB Schau 2016

  

    Mu: Fatima v.Felde                                           888g                                                                      Fatima 1a FHB Schau 2005

   Va: Uganda v.Burgwald                                    988g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marga v.Felde                                                     geb.3.3.15                                                     vorläufige Bew. 878m                                              1c Ga-Open 2017 

 Mu: Malene v.F.                                                     888 g

Va: Pilz v. d. Düsselburg                                         888 g                                                                        Pilz 1b FHB Schau 2014

 

 

 

 

 Witta v.Felde                                         geb.10.10.15   red                                                                             1b FHB Schau 2017

Mu: Wencke v.F                                                  red     876 m

Va: Cäsar v.F.                                                      red    878 g                                                         Cäsar 1a FHB Schau 2013

 

 gekalbt v.Hassan v.F.                                                    Totes wbl. zimtfarbenes Kalb

 
     

 

Asia v.Felde   geb.20.3.16                                           

1a GaOpen 2017                                             1c FHB  2018                                                                   1d  BDG Erfurt 2018

 Mu: Aster Bieberer                                              888g 

Va: Jock v.Felde                                                  878g                                                                         Jock-Siegerbulle FHB 2014                                                                           1c--Ga-Open 2015

 

 gekalbt 20.4.19 wbl.von Xantos

                                                                                                                                                              

 
 

 

 Olesa v.Felde                                              geb.2.8.16                                                               red hell pigm.                                                                         1b Jungt. Hochheim 2018

  Va.Xantos 898g                                                          1a FHB 2016                                                          

  Mu. Onka v.Felde                                                888g                                                                         Onka 1a FHB 2014                                                                           1c grüne Wo-Berlin

  Olesa ist erstes Kalb v.neuen Schott.Bullen

gekalbt 28.4.19      wbl.                                                  silver-dun  v. Hassan

 

 

 

 

Karl-Heinz Gerling | galloway-gerling@t-online.de